مگنوتراپی

 

مگنوتراپی :

یک روش درمانی دقیق ، کارآمد و در عین حال بسیار کم خطر است بطوری که با قراردادن بیمار به شکل گسترده یا موضعی در میدان مغناطیسی ، روند ترمیم سلولی و بافتی تسریع می شود و بیمار سریع تر بهبود می یابد ، در محدوده میدان مغناطسیس همه بخش های بدن نسبت به خطوط این میدان نفوذپذیر بوده و تمرکز خطوط میدان در برخی ارگان های خاص وجود ندارد ، همین مسئله در مقایسه با روش های درمانی فیزیوتراپی یک امتیاز محسوب می شود .

 

این روش درمانی می تواند در درمان بیماری های ذیل موثر باشد .

1-      اورتوپدی و صدمات ناشی از ضربه و ترمیم بافتهای آسیب دیده

2-      بیماری روماتیسمی ( خصوصا در فاز حاد )

3-      شکستگی های جدید ( خصوصا در مواردی که جوش خوردگی به تاخیر افتاده باشد )

4-      درمان بیماری های گردش خون

5-      درمان زخم و سوختگی ها

6-      صدمات ورزشی ( خصوصا روز های اول )

7-      اختلالات عصبی