آغاز دوره فیزیوتراپی ورزشی با تدریس پروفسور آندری ولمینگ

وره تخصصی فیزیوتراپی ورزشی با تدریس پروفسور "آندری ولمینگ" از کشور هلند، از صبح امروز در محل فدراسیون پزشکی ورزشی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) و به نقل از روابط عمومی فدراسیون پزشکی ورزشی، دکتر امین نوروزی رئیس کمیته توانبخشی فدراسیون درباره این دوره آموزشی اظهار كرد: از جمله مواردی که به صورت جدی در دستورکار ما قرار دارد به روز کردن دانش

فیزیوتراپی ورزشی است و در این رابطه پس از مذاکرات مستمر با پروفسور آندری ولمینگ که از اساتید صاحب سبک فیزیوتراپی ورزشی در دنیا محسوب می شود در نهایت موافقت او را برای برگزاری یک دوره آموزشی3 روزه در تهران جلب کردیم.

دکتر نوروزی خاطر نشان کرد: بی تردید این دوره آموزشی می تواند فصل نوینی در فیزیوتراپی ورزشی ایران شکل دهد ضمن اینکه این مهم نشان دهنده بخشی از عزم جدی فدراسیون پزشکی ورزشی برای ارتقاء علمی ورزش کشور است.